Genel

beled 8

beled 8

Reklamlar
Genel

kalem 12

kalem 12

ZENİM: Soyu bozuk, soysuz. Aslında o kavimden olmayıp so adan ona katılan kimse. * Aşağılık.(Zenim, Zeneme’den müştaktır. Zeneme, keçinin, koyunun boynunda, kulağı dibinde derisinden küpe gibi yumrucuklara yahut kulağı delinip de ucundan muallâk bırakılan sarkıntıya denir ve bu, her tarafa sallanır durur. Lisanımızda o koyun veya keçiye küpeli denildiği gibi, Arapçada ise zenim denilir. Mecazen: Dalkavuk veya kulağı kesik, kulağı küpeli tâbirlerindeki mânayı andırır.İbn-i Cerir tefsirinde tafsil olunduğu üzere, târifinde şöyle denmiştir: Nesebi mülhak, piç, şer ile mâruf, kötü damgalı, fâcir

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ  kalem 13 kaba sonra işte ZENİM